Tdindee.com

ที่ดินดี | TdinDee.com

JB106 ที่ดินว่างเปล่า อ.หนองเรือ จ.ขอนเเก่น

@ ตำบล หนองเรือ อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น | เนื้อที่ 2 งาน | เลขโฉนดที่ดิน 52361

menu

ราคา XXX ล้านบาท | เนื้อที่ 2 งาน


ที่ดินว่างเปล่า อ.หนองเรือ จ.ขอนเเก่น


มีเพื่อนบ้าน อยู่ในหมู่บ้านชุมชน

เหมาะเป็นบ้านสวน ทำที่อยู่อาศัย

พื้นที่บริเวณโดยรอบ
@ ตำบล หนองเรือ อำเภอ หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น

menu

ที่ดินว่างเปล่า อ.หนองเรือ จ.ขอนเเก่น


ราคา XXX บาท | เนื้อที่ 2 งานมีเพื่อนบ้าน อยู่ในหมู่บ้านชุมชน

เหมาะเป็นบ้านสวน ทำที่อยู่อาศัย


พิกัด 16.50066334,102.43469450

พิกัดที่ดิน


แปลงที่ดิน ใกล้วัด วัดป่าสิทธาราม อำเภอหนองเรือ


ติดต่อ คุณ XXX ( เจ้าของที่ดิน )

โทร XXX XXX XXXX